Dây rút nhựa 4×150

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa – Dây thít nhựa – Lạt nhựa 4×150 – Dây rút nhựa 1 tấc rưỡi

Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 4×150 (đơn vị: mm)
Màu sắc: Đen và trắng

Danh mục:
Báo Giá