Seal nhựa đốt trúc nhỏ

Chiều dài: 26 cm

Chiều dài rút được: 14 cm

Kích thước phần in Logo: 25×11 mm

Cấu trúc khóa 1 chiều, chiều dài dây khóa có thể rút ngắn được

Công nghệ in Lazer, không xóa được

Danh mục:
Báo Giá